Przypominamy, że nielegalny pobór wód i odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy z ZGK Sp. z o.o. w Jedwabnie jest sprzeczny z przepisami prawa.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę i ścieki.


Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1. telefonicznie: nr 501-046-006, 731-779-221, 531-779-221
2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o.
3. przez wiadomość mailową: [email protected]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o nielegalnym poborze wody mówimy w sytuacji:

– pobierania wody bez uprzedniego zawarcia umowy

– pobieraniu wody za pośrednictwem uszkodzonych w sposób celowy wodomierzy/urządzeń pomiarowych albo przy całkowitym pominięciu tych urządzeń (hydranty).

Nielegalny pobór wody stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 000 zł


Za nielegalne odprowadzanie ścieków uważa się natomiast wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Kategorie: Wiadomości

Powiązane Posty

Wiadomości

Harmonogram odczytu wodomierzy – LISTOPAD 2023

DATA MIEJSCOWOŚĆ / ULICA UWAGI 27.11.2023 r. (poniedziałek) Szuć, Lipniki, Narty, Warchały, Brajniki + kolonie, Małszewo Odczyt może ulec opóźnieniu do kilku dni 28.11.2023 r. (wtorek) Waplewo + kolonie, Burdąg + kolonie, Witowo, Odczyt może Czytaj więcej…

Wiadomości

Awaria

Szanowni Państwo, Z przykrością informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej, która miała miejsce dzisiaj, tj. 02.11.2023r. nie będzie możliwości dostarczenia wody do Państwa domów. Pracownicy odpowiedzialni za naprawę awarii pracują nad usunięciem usterki Czytaj więcej…