METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów,dezodorantach) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe drobny złom
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • nie utłuszczone tacki po żywności
 • osłonki plastikowe na kwiaty
 • małe zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 • butelek i pojemników z zawartością
 • dużych zabawek
 • zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • opakowań po olejach spożywczych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę
  (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań
  z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności – odkręcone, bez nakrętki i kapsli
  (w tym butelki po napojach alkoholowych
  i olejach roślinnych)
 • Szklane opakowania po kosmetykach
  (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • gałęzie drzew i krzewów pocięte na małe kawałki np. 20 cm długości
 • skoszoną trawę,
 • liście
 • kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane wióry drewniane
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego (obierki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie)
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych
  (w tym niebezpiecznych
  )
 • resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego

Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym miejscu na terenie swojej nieruchomości. Kompostownik pozwala chronić środowisko naturalne znacząco zmniejszając sumień odpadów trafiających na wysypisko, jednocześnie, możemy uzyskać własny nawóz, który jest bogaty
w naturalne składniki mineralne.

Zachęcamy Państwa do tej formy odzysku odpadów ulegających biodegradacji.

ODPADY NIEBEZPIECZNE I INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach
(np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady), meble domowe, ogrodowe, rowery, duże zabawki, opony od osób prywatnych, materiały remontowo-budowlane, tekstylia. Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
otwarty: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 7:00 do 14:00
oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7:00-12:00.

10 Zasad Kultury Segregacji!

1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody, emisję gazów cieplarnianych, produkcję odpadów przemysłowych. Użycie surowców wtórnych przekłada się w procesie produkcyjnym na obniżenie zużycia energii w porównaniu do procesu opartego na surowcach pierwotnych o 95% w przypadku aluminium, o 85% przy wykorzystaniu miedzi, o 80% przy tworzywach sztucznych, 74% przy stali, 65% przy papierze i 30% w przypadku szkła!
2. Zgniecenie ma znaczenie! – Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuceniem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej możesz wynosić odpady ze swojego domu, a firmy odbierające nie muszą wozić powietrza.
3. Odkręcenie ma znaczenie! – Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i mleku bez kapsli
i nakrętek. Po odkręceniu posegreguj do odpowiednich pojemników.
4. Oznaczenie ma znaczenie! – Zwracaj uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Znajdują się na nich informacje o pochodzeniu, surowcu, z którego zostały zrobione oraz możliwym powtórnym przetworzeniu.
5. Opróżnienie ma znaczenie! – Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. Wszystkie opakowania przed wyrzuceniem powinny zostać dokładnie opróżnione!
6. Rozłożenie ma znaczenie! – Rozkładaj kartony przed wrzuceniem do pojemnika. W ten sposób będą zajmowały mniej miejsca (nawet o 70%) i rzadziej będziesz musiał je wynosić!
7. Przynoszenie ma znaczenie! – Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na zakupy. Foliowe torebki używasz przeważnie tylko raz, a później wyrzucasz. Tym samym produkujesz więcej odpadów. Torba zakupowa, którą będziesz mieć zawsze przy sobie to zaledwie dodatkowe 20 gramów dla Ciebie, a zdecydowanie mniejszy ciężar dla środowiska.
8. Rozróżnienie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie odpadów szklanych (słoików, butelek) poprzez np. fragmenty szyb czy luster może spowodować niemożność przetworzenia tego surowca! Szkło opakowaniowe to nie to samo co szkło gospodarcze!
9. Zabrudzenie ma znaczenie! – Nie wrzucaj do pojemników do segregacji odpadów bardzo zabrudzonych, np. papieru po maśle, chusteczek higienicznych, ręczników papierowych. Nie segregujemy także odpadów zabrudzonych klejami oraz zatłuszczonych. One nie nadają się do recyklingu!
10. Wyrzucenie ma znaczenie! – Pamiętaj o oddawaniu do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zużytego sprzętu elektronicznego, baterii, akumulatorów, gruzu, odpadów niebezpiecznych (opakowań po olejach silnikowych, puszek po farbach, świetlówek energooszczędnych, odpadów wielkogabarytowych). Przeterminowane leki oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami!

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r.
W sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

DODATKOWE INFORMACJE

Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją od godziny 6.00 rano w dniu odbioru lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi
a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.

Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół można wrzucać do własnych, mocnych i nie większych niż 60 l. worków, które będą odbierane razem z odpadami selektywnymi. Odpady zmieszane, w których będzie znajdował się popiół nie będą odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym terminie wyznaczonego odbioru.
• Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może przesunąć się o 1 – 2 dni.
• Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nieodebrane odpady komunalne pod numer telefonu ZGK Jedwabno 531 779 221 lub UG 89 6213045 wew.20
• Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.
• Worki do segregacji dostępne są w ZGK Sp.zo.o przy ul. 1 Maja 63, piętro II
oraz w Urzędzie Gminy Jedwabno pok. nr 10
• Zmieszane odpady komunalne, w których uwidocznione będą odpady z takich frakcji jak: (papier, szkło, odpady sztuczne i metal) mogą zostać nieodebrane do momentu ich poprawnej segregacji w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych.

Prosimy o poprawną segregację odpadów komunalnych .