Zamówienie publiczne

Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego do kotłowni węglowych w Jedwabnie

Ogloszenie nr 649222-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. SIWZ nr ZKG.331.02.2018 zalacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy zalacznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie art. 25a dotyczace wykluczenia zalacznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie art. 25a dotyczace warunkow udzialu zalacznik nr 4 oswiadczenie grupa kapitalowa zalacznik nr 5 projekt umowy zalacznik Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed
Zamówienie publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem z opcją wykupu.

SIWZ nr ZKG.331.01.2018 Ogloszenie nr 582239-N-2018 z dnia 2018-07-02 zalacznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy zalacznik nr 2 do SIWZ oswiadczenie art. 25a dotyczace wykluczenia zalacznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie art. 25a dotyczace warunkow udzialu zalacznik nr 4 oswiadczenie grupa kapitalowa zalacznik nr 5 – projekt umowy zgk.331.01.2018 Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed
Zamówienie publiczne

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego do kotłowni węglowych w Jedwabnie” w terminie od dnia podpisania umowy do 31-07-2018 r. na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed