Imię i nazwisko
Ulica, numer domu, miejscowość
Podaj odczyt licznika z poprzedniego miesiąca w celu weryfikacji