Harmonogramy

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH w 2018 roku

WAŻNE INFORMACJE Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję. Zabrania się Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed
Harmonogramy

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD STAŁYCH MIESZKAŃCÓW w 2018 roku

WAŻNE INFORMACJE Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję. Zabrania się Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed
Zamówienie publiczne

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,,Dostawa węgla kamiennego groszek i miału węglowego do kotłowni węglowych w Jedwabnie” w terminie od dnia podpisania umowy do 31-07-2018 r. na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed