Wiadomości

UWAGA – APEL – OSZCZĘDZAJMY WODĘ !

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o korzystanie z wody WYŁĄCZNIE DO CELÓW SOCJALNO-BYTOWYCH. W chwili obecnej nie ma warunków do tego, aby napełniać baseny, podlewać trawniki czy przydomowe ogródki. PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ , inaczej czekają nas długotrwałe przerwy w dostawach wody.

Z Redaktor, przed
Wiadomości

Bezumowny pobór wody i odprowadzanie ścieków – informacja .

Przypominamy, że nielegalny pobór wód i odprowadzanie ścieków bez zawartej umowy z ZGK Sp. z o.o. w Jedwabnie jest sprzeczny z przepisami prawa. By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed