Sprzedaż/Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży pojemników na odpady komunalne – nowe informacje

Szanowni Państwo, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie proponuje Państwu ofertę sprzedaży pojemnika plastikowego na odpady zmieszane w kwocie – 73,80 PLN (brutto). Wpłat z tytułu zakupu pojemnika należy dokonać na konto Spółki w banku BS Szczytno oddział w Jedwabnie o numerze : 06 8838 1015 2004 0150 Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed