Wiadomości

! ALARM DLA DŁUŻNIKÓW !

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie znalazł sposób na niepłacących regularnie rachunków za wodę. Dłużnikom nie wywiązującym się z obowiązku spłaty zadłużenia, zostanie odcięta dostawa wody zgodnie z art. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Kolejnym Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed