Wiadomości

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE JEDWABNO

ZABRANIA SIĘ WPROWADZANIA DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH : waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien oraz innych części garderoby, gdyż materiały te łączą się w sploty, przyklejają się do ścian kanałów, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków, nawijają Czytaj więcej…

Z Redaktor, przed